Dagligdag

Virksomheden har en betydningsfuld opgave i at sikre et miljø, hvor medarbejderne har optimale betingelser for at yde deres bedste. Det grundlæggende niveau af tilfredshed hos medarbejderne opstår i dagligdagen og i de mere eller mindre synlige strukturer, som findes her. Et eksempel kan være forventingsafstemning i forbindelse med opgaver og møder, hvilket skaber tryghed og sikkerhed for medarbejderne. 

I arbejdet med dagligdagen tager vi afsæt i følgende områder:
  • Medarbejderanalyser - At foretage løbende undersøgelser af medarbejderforhold og -trivsel skaber et effektivt værktøj for videre udvikling. Herudover højnes ledernes bevidsthedsgrad om deres lederevner og -kompetencer. Vi kan hjælpe jeres virksomhed med at igangsætte og gennemføre analyser, som et redskab til at opnå bedre resultater.
  • Fysisk/psykisk arbejdsmiljø - Dette område handler om de relationer, påvirkninger og vilkår, som medarbejderne arbejder under. Med en række værktøjer arbejder vi med at sikre de optimale betingelser på arbejdspladsen.
  • Arbejdsprocesser - Procedurer og beskrivelser af arbejdsprocesser betyder øget klarhed i arbejdet og indbyrdes forventninger. Det er derfor et vigtigt redskab til at skabe forenklede og effektiviserede processer i dagligdagen.
  • Information - Hvornår og hvordan skal medarbejderne informeres om forskellige forhold og ændringer i virksomheden? Det er vigtigt at have klare retningslinjer for den mængde af information, som videregives på de forskellige platforme - for at sikre et optimalt og konsistent informationsflow.

Center for HR

Center for HR er en landsdækkende konsulentvirksomhed inden for Human Resource. Vi arbejder med Human Resource på både strategisk og operationelt niveau - og vores kernekompetencer ligger inden for bl.a. rekruttering, motivation, inplacement, coaching, team- og lederudvikling.

Find os på

 linkedin icongplus iconfacebook icon

 

 

 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Kontakt os

Hovedkontor
Marselisborg Havnevej 58
8000 Aarhus C

Kontor Sjælland
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

T: 72 34 59 99
M: info@centerforhr.dk
CVR: 33 25 35 16

Login til HR-Dialogspillet