Team

Hvis teamet ikke fungerer, fungerer virksomheden heller ikke. Vi oversætter TEAM med Together Everyone Accomplishes Miracles, og det vil vi gerne hjælpe til med at føre ud i livet for vores kunder.

Når vi arbejder med teamudvikling tages der udgangspunkt i teamets styrker og udviklingsområder, løsning af eventuelle konflikter og uoverensstemmelser. Vi har forståelse for forskellighederne blandt teamets medlemmer, og arbejder blandt andet med kommunikation og den gensidige forståelse.

Et andet vigtigt område er sammensætningen af teamet. Har vi de rigtige medarbejdere på de rigtige pladser, eller er der behov for ændringer. Vi tager her altid udgangspunkt i de menneskelige præferencer.

Teamudvikling

Hvordan ser jeres team ud? Fungerer det godt eller underpræsterer det? Center for HR har en unik tilgang til teamudvikling, idet vi både fokuserer på at forbedre relationerne mellem teammedlemmerne og gør teamet i stand til at levere det ypperste inden for de færdigheder og kompetencer, som er afgørende for at opfylde de individuelle og kollektive mål.

Et samarbejde omkring teamudvikling vil altid blive baseret på en tæt dialog og en udførlig foranalyse af jeres mål, strategi, visioner og virksomhedsspecifikke udfordringer. Når afklaringsfasen er på plads, designer vi et program for teamudvikling, som er unikt for jer, og som løser de reelle problemer og udfordringer som teamet møder i hverdagen.

Facilitering af processer

Center for HR kan facilitere de fleste processer omkring teams. Processerne aftales mellem virksomheden og vores konsulent, så det sikres at de ønskede mål realiseres.

Mulighederne er mange, og tilgangen til løsningen kan variere meget fra virksomhed til virksomhed. Vi er gode til at skabe de nødvendige rammer som understøtter og fremmer processen. Ved hjælp af dialog og gode, ofte sjove øvelser sikres der en høj dynamik, hvor deltagerne bliver en aktiv del af processen, og dermed tager ejerskab af de aftalte mål.

Selvledelse

Det er vigtig at virksomhederne giver plads til selvledelse gennem frihed og tillid til den enkelte medarbejder. Dermed gives medarbejderen et større ansvar, som ofte vil give gode resultater for virksomheden.

Center for HR kan støtte den enkelte medarbejders i denne proces i form af Coaching og Mentoring, og kan med vores værktøjer fra Insights tillige give medarbejderen en dybere indsigt i sig selv og sin rolle i teamet. Vi er også med til at sikre at der også til stadighed er fokus på teamet og medarbejderens rolle i dette.


Center for HR

Center for HR er en landsdækkende konsulentvirksomhed inden for Human Resource. Vi arbejder med Human Resource på både strategisk og operationelt niveau - og vores kernekompetencer ligger inden for bl.a. rekruttering, motivation, inplacement, coaching, team- og lederudvikling.

Find os på

 linkedin icongplus iconfacebook icon

 

 

 

Vi er en kreditværdig virksomhed baseret på Bisnodes kreditvurderingssystem. Vurderingen er foretaget ud fra en mængde forskellige beslutningsregler. Oplysningerne bliver opdateret dagligt via Bisnodes database. Kreditvurderingen af virksomheden er således altid aktuel.

Kontakt os

Hovedkontor
Marselisborg Havnevej 58
8000 Aarhus C

Kontor Sjælland
Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20
2605 Brøndby

T: 72 34 59 99
M: info@centerforhr.dk
CVR: 33 25 35 16

Login til HR-Dialogspillet